Καθημερινές Προμήθειες

Ιστορικό

υδραγωγείο Μυτιλήνης

Το υδραγωγείο Μυτιλήνης είναι ένα σπουδαίο τεχνικό έργο της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας.

Το μεγαλύτερο έργο κοινής ωφέλειας στη Λέσβο, οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης 26 χιλιομέτρων για μεταφορά νερού στην Μυτιλήνη με αφετηρία την Μεγάλη Λίμνη, το ποτάμι Ανεράϊδα και τις πηγές του Τσίγκου που βρίσκονται στην περιοχή του Ολύμπου της Αγιάσου. Οι δημιουργοί του αξιοποίησαν ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστικών λύσεων, όπως υδατογέφυρες, υπόγειους και λαξευτούς αγωγούς μεταφοράς υδάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των υδάτων.

Εντύπωση προκαλεί όμως και η μέριμνα για την αρχιτεκτονική μορφή και διάρθρωση των υδατογεφυρών του υδραγωγείου, οι οποίες κατατάσσονται ανάμεσα στις ωραιότερες του αρχαίου κόσμου, προκαλώντας ακόμη και σήμερα το θαυμασμό των επισκεπτών

Η Υδρογέφυρα στην Μόρια είναι εντυπωσιακή αλλά και το καλλίτερα διατηρημένο τμήμα του υδραγωγείου μήκους 170 μέτρα και ύψος 26 μέτρων με 17 τοξωτά ανοίγματα.