Καθημερινές Προμήθειες

Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων

Τα επεξεργασμένα λύματα εισέρχονται στο φρεάτιο φόρτισης από το φρεάτιο μεταμερισμού μέσω αγωγού Φ560, 6atm. Η απαιτούμενη ταχύτητα για την αποφυγή αποθέσεων στον αγωγό διάθεσης εξασφαλίζεται με την λειτουργία του ηλεκτροκίνητου θυροφράγματος. Το υποθαλάσσιο τμήμα μήκους 450 μ. περίπου, ξεκινά από την ακτογραμμή και καταλήγει στην κεφαλή του διαχυτήρα.

Η διάχυση των επεξεργασμένων αποβλήτων στη θάλασσα γίνεται σε βάθος 15μ. μέσω του διαχυτήρα που αποτελείται από οκτώ (8) επιστόμια. Για την επίτευξη της βέλτιστης ισοκατανομής της παροχής εξόδου στα επιστόμια, η διατομή του διαχυτήρα μειώνεται σταδιακά.