Καθημερινές Προμήθειες

Λοιπές κατασκευές

Κτίριο διοίκησης

Στην εγκατάσταση υπάρχει διώροφο κτίριο διοίκησης150 μ2. Στον πρώτο όροφο βρίσκεται η κεντρική μονάδα ελέγχου διεργασιών και ο κεντρικός πίνακας ελέγχου της εγκατάστασης, καθώς επίσης και αίθουσα συσκέψεων. Στο ισόγειο βρίσκεται το εργαστήριο ποιοτικών ελέγχων.

 

Κτίριο Συνεργείου-Αποθήκης

Το κτίριο συνεργείου κατασκευών - συντηρήσεων και αποθήκης υλικών - ανταλλακτικών, είναι ισόγειο, εμβαδού 400 μ2.