Καθημερινές Προμήθειες

Επικοινωνία

Ελ. Βενιζέλου 13-17
Μυτιλήνη, 81100
T. 22510 44444

Γραμματεία - Πρωτόκολλο: 22510 44444
Τεχνική Υπηρεσία – Διευθυντής: 22510 24444 – 46388
Λογιστήριο: 22510 25540
Προμηθειών: 22510 41966
Καταναλωτών Μυτιλήνης – Θερμής: 22510 43600
Καταναλωτών λοιπών ενοτήτων: 22510 23843
Βιολογικός βάρδια: 22510 46755
Πρόεδρος: 22510 37837

Διευθύνσεις email

Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 4 MB.
Επιτρεπτοί τύποι αρχείων: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.