Καθημερινές Προμήθειες

Οικονομικά στοιχεία

Ο ισολογισμός της ΔΕΥΑΛ του έτους 2016, έχει υπογραφεί από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας, κο Μιχάλη Μαραμπούτη, τον Διευθυντή Υπηρεσιών, καα Δέσποινα Μπώκου, και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, κο Αντώνη Γιαννάκη.