Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπές νερού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 2-12-2021

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι την Πέμπτη 2/12/2021 από ώρα 8:00 έως 15:00 θα υπάρξει διακοπή τροφοδοσίας νερού των δεξαμενών των κοινοτήτων Αφάλωνα, Παναγιούδας, Παμφίλων, Πύργων Θερμής, Θερμής, Μιστεγνών και Νέων Κυδωνιών, προκειμένου να γίνουν εργασίες επισκευής δύο βλαβών ύδρευσης και συντήρηση του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού των παραπάνω δεξαμενών.

Σταδιακή υδροδότηση των περιοχών που επηρεάστηκαν από την διακοπή υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι η σταδιακή υδροδότηση των περιοχών που επηρεάστηκαν από την διακοπή υδροδότησης που έγινε την Πέμπτη 30/9/2021 έως την Παρασκευή 1/10/2021 θα πραγματοποιηθεί στις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 1/10/2021.

Διακοπή υδροδότησης 30-9-2021

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 30/9/2021 από τις πρωϊνές ώρες θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές της Μυτιλήνης:
Λαγκάδα, Λαζαρέτο, Βουναράκι, Μαύρα Σίδερα, Πυργέλια, Περιοχή Νοσοκομείου, Άνω-Μεσαίος-Κάτω Χάλικας, Χρυσομαλλούσα, Ακαδημία, Κουμκό, Ακλειδιού, Ακρωτήρι, Ταξιάρχες, Πληγώνι(Κάτω Μέρος), Νεάπολη, Κράτηγος, Αεροδρόμιο.