Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπές νερού

Δελτίο τύπου - 17/1/2023

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι την ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1/2023 θα γίνει διακοπή υδροδότησης λόγω επισκευής στο δίκτυο ύδρευσης από τις 8:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.  στην οδό Ζακύνθου και στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αεροπόρου Γιανναρέλη-Γεωργίου Λεσβίου – Ηρακλείου – Κωνσταντίνου Παλαιολόγου – Ζακύνθου - Αεροπόρου Γιανναρέλη.

Δελτίο τύπου - 16/1/2023

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι την ΤΡΙΤΗ 17/1/2023 θα γίνει διακοπή υδροδότησης λόγω επισκευής στο δίκτυο ύδρευσης από τις 8:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.  στην οδό Ζακύνθου και στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αεροπόρου Γιανναρέλη-Γεωργίου Λεσβίου – Ηρακλείου – Κωνσταντίνου Παλαιολόγου – Ζακύνθου - Αεροπόρου Γιανναρέλη.

Διακοπή υδροδότησης - 20/12/2022

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι την ΤΡΙΤΗ 20/12/2022 στην οδό Ιουστινιανού, στην Μυτιλήνη από τις 8:30 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ. θα γίνει διακοπή υδροδότησης στο τμήμα της παραπάνω οδού μεταξύ της οδού Ε. Αγριτέλλη και της οδού Αγ. Γεωργίου, λόγω ελέγχου του δικτύου ύδρευσης.

Δελτίο Τύπου - 5/12/2022

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι την ΤΡΙΤΗ 6/12/2022 λόγω εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην οδό Αγίου Ιωάννου Καλυβίτη, από τις 7:30 π.μ. έως τις 19:00 μ.μ. θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές: περιοχή Βουναράκι, Αγ. Ιωάννου Καλυβίτη, Νέα Αστυνομία, Καλλιθέα, περιοχή γηπέδου.

Δελτίο τύπου - 26/10/2022

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι αύριο Πέμπτη 27/10/2022 από τις 8:00π.μ. έως τις 13:00μ.μ. , θα υπάρξει διακοπή στην υδροδότηση της οδού Αγίου Γεωργίου στο τμήμα από την οδό Λεσβώνακτος μέχρι την οδό Νικηφόρου Φωκά λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυο ύδρευσης.

Δελτίο τύπου - 20/10/2022

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι αύριο 21/10/2022 ημέρα Παρασκευή από ώρα 07:30 λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΛ για κατασκευή νέου δικτύου θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Βουναράκι, Αγ. Ιωάννης Καλυβίτης, Καλλιθέα, Μαύρα Σίδερα και περιοχή Γηπέδου.