Καθημερινές Προμήθειες

Νέα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι το Σάββατο  26/10/2019 από ώρα 11:00 έως 15:00  θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης σε οδούς της πόλης της Μυτιλήνης και συγκεκριμένα:

Διακοπή Κυκλοφορίας

Σας πληροφορούμε ότι  στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 839/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με (ΑΔΑ: 670ΠΩΛΦ-Ο9Υ), την Τρίτη 29/10/2019 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Κορνάρου (μεταξύ των οδών Λεσβώνακτος και Κιουταχείας). 

Διακοπή κυκλοφορίας

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι την Κυριακή 20-10-19   από τις 08:30 έως το πέρας των εργασιών θα πραγματοποιήσει εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος στην οδό Χαρ. Τρικούπη – Φάωνος και θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων από την οδό Βουρνάζων έως την οδό Καραντώνη.

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Λέοντος Σοφού

Σας πληροφορούμε ότι  στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 839/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με (ΑΔΑ: 670ΠΩΛΦ-Ο9Υ),  τη Δευτέρα 9/9/2019 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Λέοντος Σοφού (μεταξύ των οδών Πανσεληνά Αγιορείτου και Γερμανού Καραβαγγέλη).