Καθημερινές Προμήθειες

Νέα

Ερωτηματολόγιο Καταναλωτών Πόσιμου Ύδατος Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

Θα εκτιμούσαμε αν συμπληρώνατε το παρόν Eρωτηματολόγιο, αποτυπώνοντας την ειλικρινή σας άποψη/εντύπωση σχετικά με το παρεχόμενο πόσιμο νερό από τη Δ.Ε.Υ.Α Λέσβου.

Λειτουργία ταμείου -Τμ. καταναλωτών

Η ΔΕΥΑ Λέσβου ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 11/05/2020  το ταμείο της ΔΕΥΑΛ  στο ισόγειο  και το γραφείο  του Τμήματος Καταναλωτών της επιχείρησης στο ισόγειο, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 13-17 λειτουργούν κανονικά για το χρονικό διάστημα μεταξύ  07:30-14:00.

Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 54/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: 6ΠΤΣ46ΜΓΘΓ-ΤΩΓ), την Τρίτη 12/05/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Αλκαίου (από διασταύρωση με Ερμού έως διασταύρωση με Αρίωνος).

Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 54/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: 6ΠΤΣ46ΜΓΘΓ-ΤΩΓ), την Δευτέρα 04/05/2020 και ώρα 13:00 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ευριπίδου (από διασταύρωση με Κυπαρισσίων έως διασταύρωση με Αισχύλου).

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του δικτύου της πόλης της Μυτιλήνης

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του έργου ύδρευσης για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του δικτύου της πόλης της Μυτιλήνης, κατασκευάσθηκαν νέοι αγωγοί ύδρευσης σε αντικατάσταση τμημάτων παλαιωμένων δικτύων στην περιοχή της Αγίας Κυριακής Συνοικισμού.

Εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 54/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: 6ΠΤΣ46ΜΓΘΓ-ΤΩΓ), την Τετάρτη 29/04/2020 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ανδρομέδας (από διασταύρωση με Αλκαίου έως διασταύρωση με Καραντώνη).