Καθημερινές Προμήθειες

Δελτίο Τύπου - 17/5/2023

Η  Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου, ανακοινώνει ότι εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020’’ η πράξη «Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου» συνολικού προϋπολογισμού 7.691.000,00€.