Καθημερινές Προμήθειες

Νέα

Δελτίο Τύπου-Επισκευή βλάβης του κεντρικού αγωγού μεταφοράς ύδατος από τις κεντρικές πηγές “ΥΔΑΤΩΝ” στις δεξαμενές της πόλης

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 2/4/2021 θα γίνει επισκευή λόγω βλάβης του κεντρικού αγωγού μεταφοράς ύδατος από τις κεντρικές πηγές “ΥΔΑΤΩΝ” στις δεξαμενές της πόλης, και για τον λόγο αυτό ο αγωγός θα τεθεί εκτός λειτουργίας.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ"

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια του έργου "Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη της Πόλης Μυτιλήνης", την Παρασκευή 26/03/2021 κλείνουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφοριάς στην οδό Βουρνάζων από την Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών εώς τη διασταύρωση με την οδό Φιλελλήνων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης»

Η ΔΕΥΑ στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη την αριθ. 9/2021(ΑΔΑ: 65Π946ΜΓΘΓ-ΦΒΑ), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης σας ενημερώνει ότι :

Την Τρίτη  09/03/2021 θα γίνει έναρξη εργασιών, θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής αγωγού ύδρευσης σε τμήμα της οδού Σκρά  από την οδό Τζέιμς Αριστάρχου έως την οδό Αργύρη Εφταλιώτη.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΕΙΜΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ

Η ΔΕΥΑΛ  στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την αριθ. 9/2021(ΑΔΑ: 65Π946ΜΓΘΓ-ΦΒΑ), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης σας ενημερώνει ότι :

Το Σάββατο, 06/03/2021 θα γίνει  έναρξη εργασιών,  ώρα 10:00 και την Κυριακή 07/03/2021 θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής αγωγού ύδρευσης σε τμήμα της οδού Τζέιμς Αριστάρχου από την οδό Σκρά έως  την οδό Αργύρη Εφταλιώτη.

Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ,  ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» , την ΔΕΥΤΕΡΑ 08/02/2021 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Αγίου Γεωργίου.