Καθημερινές Προμήθειες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι από τις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος της ΔΕΗ επηρεάζεται η λειτουργία του κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης στα Ύδατα. Το αποτέλεσμα είναι η μειωμένη τροφοδοσία των δεξαμενών της πόλης με συνέπεια να παρατηρούνται πτώση της πίεσης του νερού και σημειακές διακοπές.

 

Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης.