Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπές Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο 25/1/2020 από ώρα 8:00π.μ. έως ώρα 11:00π.μ. θα γίνουν εργασίες της ΔΕΗ στην περιοχή του αντλιοστασίου ΥΔΑΤΩΝ της ΔΕΥΑΛ που υδροδοτεί την πόλη της Μυτιλήνης και για το λόγο αυτό θα γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου.

Συνέπεια αυτής της διακοπής μπορεί να παρουσιασθεί πτώση της πίεσης του νερού σε περιοχές της πόλης της Μυτιλήνης.

Πληροφορίες στο Τηλέφωνο 22510 46755.