Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπές υδροδότησης και κυκλοφορίας οχημάτων

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 25/06/2020 από ώρα 10:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Χρυσομαλλούσας, Μακρύ Γιαλού και Σουράδας προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία τμήμα του νέου δικτύου και ακύρωση των παλαιών δικτύων στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» επί της οδού Ε. Βοστάνη.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 22510 24444.

Η εκτιμώμενη ώρα ολοκλήρωσης των εργασιών είναι 17:00. Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης.

Παράλληλα, ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των ίδιων εργασιών η οδός Οικονόμου Τάξη από τη συμβολή της με την οδό Υακίνθου έως την συμβολή της με τον οδό Ε. Βοστάνη θα παραμείνει κλειστή στην κυκλοφορία των οχημάτων.