Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπή νερού - 14/5/2024

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι λόγω βλάβης του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού υπάρχει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές: Λαγκάδα, Χρυσομαλλούσα, Καλλιθέα, Μαύρα Σίδερα, Σουράδα, Πυργέλια, Περιοχή Νοσοκομείου και Χάλικα. Αργά το μεσημέρι, σήμερα, θα αρχίσει να γίνεται σταδιακά η ομαλή αποκατάσταση της υδροδότησης και έως το βράδυ, θα έχει επανέλθει η ομαλή υδροδότηση στις παραπάνω περιοχές.

Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης.