Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπή Νέρου Τρίτη 13/2/2018

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι την Τρίτη 13/2/2018 από ώρα 8:00 π.μ. θα γίνει διακοπή υδροδότησης στην Μεσαία ζώνη ύδρευσης, λόγω επισκευής τριών βλαβών κεντρικού αγωγού του δικτύου ύδρευσης.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την διακοπή είναι οι παρακάτω:

  • Λαγκάδα
  • Λαζαρέτο
  • Βουναράκι
  • Πυργέλια
  • Καλλιθέα
  • Μαύρα σίδερα
  • Υφαντήρια
  • Λόφος αρτεργατών και
  • Περιοχή πάνω από το γήπεδο

Το ακριβές διάστημα που θα διαρκέσει η διακοπή δεν μπορεί να ανακοινωθεί λόγω της φύσεως των βλαβών. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 22510 24444. Για τα ακριβή όρια της περιοχής που θα διακοπεί η υδροδότηση, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ, www.deyamyt.gr

Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.