Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπή υδροδότησης

Σας πληροφορούμε ότι λόγω βλάβης του τροφοδοτικού αγωγού των περιοχών Χρυσομαλλούσα και Χαλίκων, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, ενημερώνουμε το κοινό ότι σήμερα Παρασκευή 10-5-2019 θα υπάρξει πρόβλημα με την υδροδότηση των παραπάνω περιοχών.