Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπή υδροδότησης Αγιάσος

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι  την Δευτέρα  10/06/2019 από ώρα 08:00 έως 14:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στην υψηλή ζώνη της κοινότητας,  λόγω σύνδεσης τμήματος νέου δικτύου ύδρευσης με το υφιστάμενο. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

 

1) Αγριά

2) Καμπούδι

3) Μαυριώτης

4) Σταυρί

 

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 22510 24444.

 

Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης.