Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπές νερού

Διακοπές Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι αύριο Σάββατο 25/1/2020 από ώρα 8:00π.μ. έως ώρα 11:00π.μ. θα γίνουν εργασίες της ΔΕΗ στην περιοχή του αντλιοστασίου ΥΔΑΤΩΝ της ΔΕΥΑΛ που υδροδοτεί την πόλη της Μυτιλήνης και για το λόγο αυτό θα γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου.

Διακοπή Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 24/1/2020 από ώρα 8:00 π.μ θα γίνει  διακοπή υδροδότησης στην χαμηλή ζώνη ύδρευσης λόγω επισκευής διαρροής κεντρικού αγωγού στην συμβολή των οδών Αγίου Γεωργίου και Νικηφ. Φωκά.

Διακοπή Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 30/12/2019 από ώρα 08:00 έως 12:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης των οδών Αχιλλείου και Λασείου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης».

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ζωοδόχου Πηγής και υδροδότησης στην Μεσαία ζώνη την Κυριακή 8/12/2019 από ώρα 8:00 έως 14:00

Εκ μέρους της ΔΕΥΑΛ ανακοινώνεται  ότι λόγω  επισκευής έκτακτης βλάβης του δικτύου ύδρευσης  στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 49 την Κυριακή 8/12/2019 από ώρα 8:00 έως 14:00, θα γίνει  διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων της παραπάνω οδού, στο τμήμα από την συμβολή της με την οδό Θεοκρίτου έως την συμβολή της με την οδό Αεροπόρου Γιανναρέλλη,.

Λόγω της παραπάνω επισκευής θα γίνει  διακοπή υδροδότησης στην Μεσαία ζώνη ύδρευσης