Καθημερινές Προμήθειες

Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης

Σας πληροφορούμε ότι  στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 839/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με (ΑΔΑ: 670ΠΩΛΦ-Ο9Υ),  την Δευτέρα  11/2/2019 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Αρχίτα (μεταξύ των οδών Ποταμώνος και Σοφοκλέους).   Η διάρκεια των εργασιών στην  οδό, εκτιμάται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται  μέσω των παρακείμενων οδών Ποταμώνος - Πλαταιών  για την κάθοδο, ενώ για την άνοδο Ζαλόγγου - Χάριτος - Ποταμώνος .