Καθημερινές Προμήθειες

Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ,  ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 9/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: 65Π946ΜΓΘΓ-ΦΒΑ), την ΔΕΥΤΕΡΑ 08/02/2021 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Αγίου Γεωργίου [Τμήμα των οδών Αγίου Γεωργίου – Ισάβρων – Αγίας Σοφίας Μυτιληναίου έως το ύψος Λεσβώνακτος και Ιουστινιανού ].

Η διάρκεια των εργασιών σε αυτό το τμήμα εκτιμάται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η διέλευση των οχημάτων προς την οδό Ερμού, θα γίνεται μέσω των παρακείμενων οδών Κρατίππου – Αγ. Σοφίας και Σημαντήρη .