Καθημερινές Προμήθειες

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του δικτύου της πόλης της Μυτιλήνης

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του έργου ύδρευσης για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του δικτύου της πόλης της Μυτιλήνης, κατασκευάσθηκαν νέοι αγωγοί ύδρευσης σε αντικατάσταση τμημάτων παλαιωμένων δικτύων στην περιοχή της Αγίας Κυριακής Συνοικισμού.

Η εργασία ήταν πολύπλοκη και σε δυσμενή θέση. Η ΔΕΥΑΛ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών αρχίζοντας στις 07:00 το πρωί της Τετάρτης 29/04/2020 και ολοκληρώνοντας στις 02:00 της επόμενης μέρας.

Ευχαριστούμε τους δημότες - καταναλωτές για την κατανόηση.