Καθημερινές Προμήθειες

Απαγόρευση στάσης - στάθμευσης οχημάτων

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Λ.» την Κυριακή 10-11-2019 θα ξεκινήσουν από τις 8.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ. εργασίες για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στην οδό Καβέτσου (μεταξύ των οδών Παπανικολή και Δελή). Η διάρκεια των εργασιών στην οδό, εκτιμάται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό.