Καθημερινές Προμήθειες

Απαλλαγή ιδιοκτητών ακινήτων από την δαπάνη διακλάδωσης – σύνδεσης με τα κεντρικά δίκτυα αποχετευσης ακαθάρτων Καλλονής Δήμου Δυτικής Λέσβου

Στην Μυτιλήνη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου» σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, ήτοι χρήση προστατευτικής μάσκας, τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτηκότητας άνω του 70% για την αντισηψία χεριών και εξαερισμός του χώρου με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.