Καθημερινές Προμήθειες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 13/5/2024

Σας γνωστοποιούμε ότι στα πλαίσια κατασκευής του έργου "Αντικατάσταση Τμημάτων δικτύων ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης", από αύριο 14/05/2024 ημέρα Τρίτη, λόγω εργασιών στην οδό Γεωργίου Μούρα στην περιοχή του Φόρου, θα ισχύουν τα εξής:

Η οδός Γεωργίου Μούρα θα είναι κλειστή ως προς την άνοδο και την κάθοδο στο τμήμα μεταξύ των οδών Λοχαγού Μανωλακέλλη και Βασάλου.

Η κίνηση των οχημάτων που κατευθύνονται προς την περιοχή της Βαριάς θα γίνεται μέσω των οδών Πατέστου – Αρχοντίδη. Η κίνηση των οχημάτων από την Βαριά προς Μυτιλήνη θα γίνεται μέσω των οδών Βολογιάννη – Ελευθερίου Βενιζέλου.

Οι εργασίες θα έχουν διάρκεια 7 ημέρες.