Καθημερινές Προμήθειες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 9/1/2023

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι από την ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1/2023 και ώρα 08:30 π.μ. έως την Παρασκευή 20/1/2023 και ώρα 14:30 μ.μ. θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στο τμήμα της οδού Αγίου Γεωργίου μεταξύ των οδών Λεσβόνακτος και Νικηφόρου Φωκά λόγω αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης.

Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.