Καθημερινές Προμήθειες

Δελτίο Τύπου - Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη της Πόλης Μυτιλήνης

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη της Πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη την Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη της Μυτιλήνης, τo Σάββατο 14/08/2021 και ώρα 15:00 μ.μ. θα δοθεί σε κυκλοφορία μόνο η μια λωρίδα κυκλοφορίας της οδού Βουρνάζων , με κατεύθυνση από την Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών προς την Πλατεία Αλυσίδας. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Βουρνάζων μέχρι την Δευτέρα 16/8/2021 θα πραγματοποιείται μόνο για μικρά οχήματα μέχρι 1,5 tn. Στην οδό Βουρνάζων θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων από την Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών μέχρι την Πλατεία Αλυσίδας.

Στην οδό Αεροπόρου Γιανναρέλλη θα δημιουργηθεί λωρίδα πλάτους 3,00 μ.μ. ,στην δεξιά πλευρά της οδού που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την χρήση του εργοταξίου καθώς και για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, τροφοδοσία καταστημάτων)