Καθημερινές Προμήθειες

Δελτίο Τύπου-Επισκευή βλάβης του κεντρικού αγωγού μεταφοράς ύδατος από τις κεντρικές πηγές “ΥΔΑΤΩΝ” στις δεξαμενές της πόλης

   Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 2/4/2021 θα γίνει επισκευή λόγω βλάβης του κεντρικού αγωγού μεταφοράς ύδατος από τις κεντρικές πηγές “ΥΔΑΤΩΝ” στις δεξαμενές της πόλης, και για τον λόγο αυτό ο αγωγός θα τεθεί εκτός λειτουργίας.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Παρασκευής. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση της πόλης, ήτοι χαμηλή πίεση ή και διακοπή μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπάρξει η λιγότερη δυνατή όχληση.