Καθημερινές Προμήθειες

Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού

To 1992 η 22α Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε. ως Παγκόσμια Ημέρα του Νερού για να υπενθυμίζει σε όλους ότι το νερό είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος που εξαντλείται. Επομένως, η ορθολογική και βιώσιμη χρήση του είναι ο μοναδικός δρόμος  για τη διασφάλιση των μελλοντικών γενεών.