Καθημερινές Προμήθειες

Έκτακτη βλάβη

Σας πληροφορούμε ότι λόγω έκτακτης βλάβης που υπέστη το δίκτυο στην Περιοχή του Πύργου Νιάνια στους Πύργους Θερμής, την Παρασκευή 21/08/2020 η ΔΕΥΑΛ θα πραγματοποιήσει εργασίες στην περιοχή του Πύργου Νιανιά, που θα έχει ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 08:00 το πρωϊ. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από την περιφερειακή οδό Αφάλωνα – Παμφίλων.