Καθημερινές Προμήθειες

Επίσκεψη εργασίας του κ. Χαράλαμπου Αθανασίου , Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτή Νομού Λέσβου στη ΔΕΥΑ Λέσβου

Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 ο κ. Χαράλαμπος Αθανασίου πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στα γραφεία της επιχείρησης με τον κ. Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ κ. Γεώργιο Φλώρο, τον κ. Κατσαβέλλη Παναγιώτη Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δήμου Μυτιλήνης και Υπηρεσιακούς Παράγοντες της επιχείρησης. Στα πλαίσια της συνεχούς βοήθειας του κ. Αθανασίου Χαράλαμπου τέθηκαν θέματα με τον προγραμματισμό ένταξης νέων έργων – προμηθειών της ΔΕΥΑΛ σε χρηματοδοτικά προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείου Εσωτερικών.