Καθημερινές Προμήθειες

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ"

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια του έργου "Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη της Πόλης Μυτιλήνης" και έχοντας υπόψη την Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη της Μυτιλήνης, την Παρασκευή 26/03/2021 κλείνουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφοριάς στην οδό Βουρνάζων από την Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών εώς τη διασταύρωση με την οδό Φιλελλήνων