Καθημερινές Προμήθειες

Λειτουργία ταμείου -Τμ. καταναλωτών

Επιστροφή στην κανονικότητα αλλά με τις απαραίτητες προφυλάξεις

Η ΔΕΥΑ Λέσβου ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 11/05/2020  το ταμείο της ΔΕΥΑΛ  στο ισόγειο  και το γραφείο  του Τμήματος Καταναλωτών της επιχείρησης στο ισόγειο, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 13-17 λειτουργούν κανονικά για το χρονικό διάστημα μεταξύ  07:30-14:00.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τόσο των ίδιων όσο και των υπαλλήλων και να εισέρχονται ένας ένας στο χώρο για όσο χρονικό διάστημα το επιβάλλουν τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση  για τις υπηρεσίες .

Εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα περί μη αυτοπρόσωπης προσέλευσής αλλά παρά  μόνο με ραντεβού για επείγοντα περιστατικά .

Η εξυπηρέτηση των καταναλωτών θα γίνεται τηλεφωνικά η με ηλεκτρονικά μηνύματα , όπου θα αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία τους .

Η ιστοσελίδα της Δευαλ  στο πεδίο   επικοινωνία     αναφέρει και καθοδηγεί για το χώρο που θέλετε να απευθυνθείτε.