Καθημερινές Προμήθειες

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ , ΚΛΠ)

Η ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ SERVER ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ  ΜΕΧΡΙ   ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ. ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.