Καθημερινές Προμήθειες

Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων ΔΕΥΑΛ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων ΔΕΥΑΛ, με προϋπολογισμό εργασιών 300.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.) Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων οδοποιίας.