Καθημερινές Προμήθειες

«Καθαρισμός αντλιοστασίων ακαθάρτων στις Δημοτικές Ενότητες , Μυτιλήνης Λουτρ. Θερμής ,Πέτρας και Ευεργέτουλα»

 «Καθαρισμός αντλιοστασίων ακαθάρτων στις  Δημοτικές Ενότητες , Μυτιλήνης Λουτρ. Θερμής ,Πέτρας και Ευεργέτουλα»