Καθημερινές Προμήθειες

Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικών φρεατίων αποχέτευσης - ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες Ευεργέτουλα, Αγιάσου, Καλλονής, Αγ. Παρασκευής, Πέτρας, Μήθυμνας, Μανταμάδου, Πολυχνίτου

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικών φρεατίων αποχέτευσης - ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες Ευεργέτουλα, Αγιάσου, Καλλονής, Αγ. Παρασκευής, Πέτρας, Μήθυμνας, Μανταμάδου, Πολυχνίτου». Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 490/20 αποφάσισε να αναθέσει απευθείας τη γενική υπηρεσία υπό τον τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικών φρεατίων αποχέτευσης - ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες Ευεργέτουλα, Αγιάσου, Καλλονής, Αγ. Παρασκευής, Πέτρας, Μήθυμνας, Μανταμάδου, Πολυχνίτου».προϋπολογισμού 19.995,11€€(χωρίς Φ.Π.Α).