Καθημερινές Προμήθειες

Λειτουργία & Συντήρηση Απομακρυσμένων ΕΕΛ του Δήμου Λέσβου

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: "Λειτουργία & Συντήρηση Απομακρυσμένων ΕΕΛ του Δήμου Λέσβου", με προϋπολογισμό εργασιών 439.200,00€ (χωρίς το ΦΠΑ).