Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης και Μανδαμάδου.

Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης και Μανδαμάδου.