Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα και μειωτήρα γέφυρας καθίζησης για τις Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 02-06-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 02-06-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Tριάντα (30) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)