Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών για το μοτοποδήλατο με αρ. κυκλ. ΜΤΙ 186 της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23-12-2020 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 23-12-2020 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Άμεσα μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ