Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας για τις ανάγκες του αντλιοστασίου της Δ.Ε.Η. της Δ.Ε. Μυτιλήνης

ΠΛΗΡ:ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.6936806764

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22-1-2018 και ώρα 14:30

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών :Τρίτη 23-1-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης  : Ετοιμοπαράδοτη

Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές