Καθημερινές Προμήθειες

Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου

Έργα με ίδιους πόρους | Σε εξέλιξη

Ποσό Σύμβασης: 120.402,84