Καθημερινές Προμήθειες

Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Μανταμάδου, Κάπης, Κλειούς, Πελόπης Δ.Ε Μανταμάδου

Συγχρηματοδοτούμενα έργα - ΕΣΠΑ | Υπό ένταξη

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014 – 2020

 

 

Τίτλος Πράξης *

Title

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΚΑΠΗΣ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΠΕΛΟΠΗΣ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

Φορέας Λειτουργίας/Δικαιούχος

Project Operator/ Βeneficiary

ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ  

Περιοχή Χωροθέτησης (π.χ.Δήμος)  *

Region

Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Προϋπολογισμός  / Budget  *

€ 3.465.000  

Ταμείο *

Fund

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) 

Περιγραφή *

Project description

Το έργο αφορά την κατασκευή νέων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Μανταμάδου, Κάπης, Κλειούς και Πελόπης, συνολικού μήκους 15 χλμ. περίπου, σε αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων παλαιών δικτύων, τα οποία κατά κύριο λόγο αποτελούνται από αμιαντοσωλήνες με πολλά και συχνά προβλήματα διαρροών και ζημιών.

Φωτογραφίες *

 Photos