Καθημερινές Προμήθειες

Δελτίο Τύπου - 7/9/2023

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι αύριο Παρασκευή 8-9-2023 λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης θα γίνει διακοπή υδροδότησης από τις 08:00 έως 14:00μ.μ. στις περιοχές Βουναράκι, Πυργέλια, Καλλιθέα, Μαύρα Σίδερα και περιοχή ενάντι γηπέδου.

Η ΔΕΥΑΛ ζητά την κατανόηση των καταναλωτών και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.