Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπή υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι αύριο Τετάρτη  03/04/2019 από ώρα 09:00 έως 13:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης των οδών Τζ. Αριστάρχου , Σκρά , 8ης Νοεμβρίου και Αργύρη Εφταλιώτη,  προκειμένου να πραγματοποιηθούν επισκευαστικές εργασίες του δικτύου ύδρευσης.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 22510 24444.

Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης.