Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπή υδροδότησης στην Καλλονή

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι την ΠΕΜΠΤΗ   4/8/2022 από ώρα 08:00 πμ θα γίνει  διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της ΚΑΛΛΟΝΗΣ λόγω επισκευής βλάβης κεντρικού αγωγού του δικτύου ύδρευσης
Το  ακριβές διάστημα που εκτιμάται ότι θα  διαρκέσει είναι από τις 08:00 έως τις 14:30.
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 22510 24444.
Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.