Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Λαγκάδας

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι την Παρασκευή  15/01/2021 από ώρα 07:30 το πρωί  θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στην  περιοχή της Λαγκάδας  προκειμένου να επισκευαστούν οι δυο βλάβες που έχουν προκύψει στο δίκτυο ύδρευσης που βρίσκεται στην οδό  Ζωοδόχου Πηγής .
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 22510 24444.
Η εκτιμώμενη ώρα ολοκλήρωσης των εργασιών είναι 04:00μμ.
Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης.