Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπές νερού

Διακοπή υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι το Σάββατο 1/9/2018 από ώρα 8:00 πμ έως 12:00 μμ θα γίνει  διακοπή υδροδότησης στην παραλιακή οδό Μυτιλήνης-Αεροδρόμιου στο τμήμα της μεταξύ της καφετέριας Status και  του ξενοδοχείου Loriet  λόγω επισκευής βλάβης  του  δικτύου ύδρευσης.

Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Επάνω Σκάλας και του Συνοικισμού

Η ∆.Ε.Υ.Α.Λ. σας ενημερώνει ότι την Τρίτη 28/08/2018 από ώρα 8:00 π.µ. έως 14:30 µ.µ. ή το πέρας των εργασιών,  θα γίνει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Επάνω Σκάλας και του Συνοικισμού

Διακοπή Υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι την Τρίτη 17/7/2018 από ώρα 8:00 πμ θα γίνει  διακοπή υδροδότησης στην παραλιακή οδό Μυτιλήνης-Αεροδρομίου στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γρηγ. Τυρνόβου και ξενοδοχείου «Loriet»,  λόγω θέσης σε λειτουργία του  νέου δικτύου ύδρευσης.