Καθημερινές Προμήθειες

Δελτίο τύπου - 30/10/23

Σας γνωστοποιούμε ότι στα πλαίσια κατασκευής του έργου "Αντικατάσταση Τμημάτων δικτύων ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης” και έχοντας υπόιψη την Αριθμ. Αποφ. 47212023 του Δημοτικού Συµβουλίου Μυτιλήνης, στην οδό Οικονόμου Τάξη από το ύψος της οδού Υακίνθου έως την οδό Αναπαύσεως θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής νέου αγωγού ύδρευσης. Η διακοπή κυκλοφορίας στην Οικονόμου Τάξη θα πραγματοποιείται τµηµατικά σύμφωνα µε την πρόοδο εργασιών του έργου.

Η έναρξη των εργασιών θα ξεκινήσειτην Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 στο τµήµα Υακίνθου έως Ασκληπιού. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την παράλληλη οδό Χρυσομαλλούσης