Καθημερινές Προμήθειες

Δελτίο Τύπου - 4/1/2023

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 06/01/2023 θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πενθίλης, από την Αεροπόρου Γιαναρέλλη προς τον ποταμό, λόγω επισκευής βλάβης ύδρευσης.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν τρεις ώρες από τις 08:00 έως και τις 11:00.